Aktuelt

Læs Holbæk Kommunes visioner for børn og unge i kommunen.

 

Læs Børne- og ungepolitikken

Kontakt vedr. tale- høreklasse

Kontakt til sprogklassetilbud:

Skoleleder Ib Krogh - tlf. 7236 6399

Daglig leder Dorte Kold Thomsen - tlf. 7236 6337

Holbæk kommune - tlf. 7236 3636

Kontoret på afd. Udby Tina Teglers - tlf. 7236 7770

 

Høring om skole- og dagtilbudsdistrikter

Byrådet har besluttet at sende et forslag om en ny distriktsstruktur for skoler og dagtilbud i høring. En eventuel ny struktur kommer ikke til at ændre på antallet af: skoleafdelinger, børnehuse og dagplejere.

 

Læs mere om høringen